{"google":["Poiret One"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Didact Gothic","Poiret One","Nixie One"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Gothic","Nanum Square","Nanum Myeongjo"]}